Kako do želene šolske ocene z Učiteljem ?

Temeljni razlog nerazumevanja šolske snovi je v večini primerov posledica komunikacije, ki ni prilagojena posameznemu učencu oziroma dijaku.  Če k temu dodamo odlašanje ( kampanjsko učenje ), se priložnost za dobro oceno zlahka izmuzne.

 

Večinoma je vse, kar učenec  potrebuje, samo  jasen odgovor na vprašanje, ko se mu le-to pojavi. Mi vam zagotavljamo stalen dostop do učitelja od doma, ki bo poskrbel za jasne, sprotne razlage in če želite tudi za sprotno domače učenje. Po dogovoru vas lahko sproti obveščamo o znanju in za to tudi jamčimo

 

Kako to zagotavljamo ?

Sodobna tehnologija omogoča enostavno komunikacijo med učiteljem in učencem, neodvisno od razdalje.  Z razlago snovi preko interneta in telefona se ukvarjamo že več kot 15 let.

Metoda

Na osnovi praktičnih izkušenj smo z leti razvili  metodo dela, ki omogoča zanesljivo ugotavljanje neznanja (po domače "lukenj v znanju"), učinkovito razlago in zagotavlja, da lahko učenec samostojno nadaljuje z učenjem.

 

Naša metoda temelji na komunikacijskih veščinah in empatiji. Učitelj  prilagaja svojo komunikacijo posamezniku in tako doseže prenos znanja. Pri delu uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in programsko opremo, ki omogoča učenje na daljavo. Uporabljamo programska orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci.

 

Pomembne lastnosti učitelja so: empatija, prilagodljivost, strokovno znanje in zmožnost motiviranja.

Bistvo našega dela je uspeh najstnika, zato se osredotočamo le na določeno število uporabnikov.

Inštruktor ali online učitelj ?

Zadnjih 15 let se ukvarjamo z nudenjem klasičnih inštrukcij in z online učenjem. Odlašanje pri učenju povzroča ‘’luknje v znanju”, kar se odraža v slabšem znanju in slabših ocenah, kot bi lahko bile. Pri tem se posledično pojavlja tudi stres. Online učitelj sproti odpravlja neznanje, omogoča hitrejše učenje in pomembno pripomore k doseganju želenih ocen. Na osnovi naših izkušenj priporočamo inštrukorja v primeru, ko se učenec trudi za pozitivno oceno, ali pa ima popravni izpit.

 

Več o prednostih online učenja lahko preberete tukaj.

Največ težav pri matematiki in angleščini

Učenci imajo raznolika vprašanja, določene teme pa se ponavljajo. »Pri matematiki so to linearna funkcija, sorazmerje, podobnosti, sistem linearnih enačb, integrali.

 

Pri kemiji delajo šolarjem težave redoks enačbe, alkoholi, popolno gorenje, funkcionalne skupine, kemijske vezi, pri angleščini pa govorne predstavitve, razlikovanje med posameznimi časovnimi oblikami, trpnik in učenje nepravilnih glagolov.

 

Pri maternem jeziku so to odvisniki, sklanjatve samostalnikov, govorne predstavitve in zemljepisna lastna imena, pri nemščini skloni, pri fiziki pa elektrika, električni tok, tlak, energija in pospešeno gibanje, merjenje temperature, izračun specifične toplote in določanje agregatnega stanja.«

 
 
Pomoč uporabnikom
Kako vam lahko pomagamo?
arrow&v

Ekipa Učitelji & Pedagogi

© 2020 Ekipa Učitelji & Pedagogi