Back.png

Učni tipi učencev

VIDNI (VIZUALNI TIP)

Učenec s tem stilom si snov ponazori v obliki slik. Učni pripomočki, ki jih pri tem uporablja, so  zemljevidi, grafi, preglednice in drugo. Poleg tega pri učenju rad uporablja barve. Govori hitro, njegovo besedišče predstavljajo predvsem besede, ki označujejo vidne vtise, učenec ima jasne predstave. Je urejen, organiziran, sistematičen, redoljuben in rad opazuje. Pri učenju ga hrup ne moti. Vizualni tipi imajo težave z zapomnitvijo ustnih navodil. Usmerjen je na zunanji videz tako sebe kot so ljudi. Nad svojim učenjem želi pregled na papirju (kot miselni vzorec ali skice).

 

  

 

 SLUŠNI (AVDITIVNI TIP)

 

Učenec s prevladujočim slušnim stilom se največ nauči iz pogovorov in predavanj. Govori ritmično in rad uporablja izraze ali povedi, kot so: ‘To se sliši dobro.’  ‘To je odgovor na vprašanja.’ Rad bere naglas, ob tihem branju pa premika ustnice. Ob delu se lahko oddalji od bistva. Pogosto se pogovarja sam s seboj in se uči s pomočjo samogovorov, pri branju pa uporablja notranji dialog. Vsekakor se pri ustnem spraševanju odreže bolje kot pri pisnem preizkusu znanja. Rad ima glasbo in je zmožen oponašati narečja, glasove živali, melodije. Snov mu mora biti podana postopoma, saj si jo zapomni po korakih.

 

 

 

GIBALNI (KINESTETIČNI TIP)

 

Učenec kinestetičnega stila se najbolje uči, če delo izvaja. Najraje ima delo v skupini in projektno delo. Odličen je v igri vlog. Dotika se predmetov, ljudi in se veliko giblje. Snov si zapomni z opazovanjem, telesno aktivnostjo in delom s predmeti. Bolje si zapomni celotno izkušnjo kot podrobnosti. Reagira telesno, saj je na prvem mestu dober občutek in ne videz. Učenec s kinestetičnim stilom se hitreje mišično razvija kot učenci z drugima dvema stiloma.

Ekipa Učitelji & Pedagogi

© 2020 Ekipa Učitelji & Pedagogi